Gjorda exjobb

Hårdhetsvariation i grundvatten längs Badelundaåsen mellan Leksand och Avesta (.pdf)
Av Manuel Entrambasaguas.

Järnets förekomst i grundvattnet i isälvsavlagringar i Dalarna: Bakgrundshalter och rörmaterialets inverkan vid grundvattenprovtagning.
Av Elin Gustavsson

Grundvattenmodellering i Badelundaåsen
Av Martin Lorentzon

Minskning av manganhalter vid återinfiltration av grundvatten
Av Malin Eriksson

Grundvattenmodellering vid en återinfiltrationsanläggning i åsakvifär
Av Joel Dahné

Åsgravssjöar - En hydrologisk undersökning
av Henrik Spångmyr och Robin Djursäter

Grundvattenutflödet från Badelundaåsen vid Frostbrunnsdalen
av Joel Frandsen

Syresättning av grundvattnet i Badelundaåsen vid Lennhedens och Övre Tjärnas vattentäkter
av Sanna Lindberg