Utrustning

För att utföra grundvattenundersökningar erfodras utrustning i form av:
  • Pumpar för provpumpningar
  • Pumpar för vattenprovtagning
  • Mätinstrument
  • Fältanalysutrustning
  • Borrbandvagnar
Hyresprislista