Midvatten stödjer genom en donation på 20 000 kr en ideell förening ”Barnens hopp”, som driver ett barnhem i staden Reni, i sydvästra Ukraina.
(https://www.barnenshopp.org)