Midvatten

Ett konsultföretag specialiserat på grundvatten och den allmänna vattenförsörjningen

Händer på Midvatten

Våra specialiteter

 • Förstudier och vägvalsstudier för vattenförsörjning
 • Identifiering och prospektering av nya vattentäkter
 • Provpumpningar och utvärderingar
 • Behandlingsförsök och utformning av vattenberedning
 • Brunnsdimensionering, upphandling och kontroll
 • Brunnsrensningar
 • Tillståndsansökningar för vattenuttag
 • Vattenskyddsområden
 • Riskbedömningar för säker vattenförsörjning
 • Uppföljning, driftoptimering och intrimning
 • Kontrollprogram – upprättande samt uppföljande mätningar
 • Kartläggning av föroreningsspridning i grundvatten
 • Åtgärder vid incidenter eller andra kvalitetsproblem
 • Utformning och projektering av berednings- och distributionsanläggningar för dricksvatten
 • Undersökning och hantering av föroreningsrisker

Vi strävar efter att utarbeta säkra, robusta, ekonomiska samt långsiktigt hållbara lösningar för vattenförsörjningen. Genom noggranna undersökningar av vattentäktslägen minimeras risker för föroreningar och behandlingsbehov. Inom vattenbehandling prioriteras naturanpassade lösningar framför teknikintensiva, ofta energi-, kemikalie-, och underhållskrävande processer.

Organisation

 • Kompetenta uppdragsledare med stort hydrogeologiskt kunnande och erfarenhet. Samtliga är högskoleutbildade och har bakgrund från bland annat: länsstyrelse, SGU, SMHI, universitet och konsultbolag.
 • Stor och kompetent fältsida som regelmässigt genomför undersökningsborrning, inmätningar, vattennivåmätningar, vattenprovtagning samt andra mätningar, brunnsrensningar mm.
 • Datahantering sköts av kvalificerad personal som tar hand om, bearbetar och kvalitetssäkrar det mesta av de allt större datamängderna genererade genom inhämtning av befintligt material samt från fältarbeten: borrning, geofysik, nivåmätningar, flödesmätning, vattenanalyser i fält och på laboratorium.
 • Tillsammans med vår delägare och samarbetspartner Ingenjörsfirma Lars Järlefors AB har vi specialistkompetens vad gäller utformning och projektering av berednings- och distributionsanläggningar för dricksvatten.

Organisation

 • Kompetenta uppdragsledare med stort hydrogeologiskt kunnande och erfarenhet. Samtliga är högskoleutbildade och har bakgrund från bland annat: länsstyrelse, SGU, SMHI, universitet och konsultbolag.
 • Stor och kompetent fältsida som regelmässigt genomför undersökningsborrning, inmätningar, vattennivåmätningar, vattenprovtagning samt andra mätningar, brunnsrensningar mm.
 • Datahantering sköts av kvalificerad personal som tar hand om, bearbetar och kvalitetssäkrar det mesta av de allt större datamängderna genererade genom inhämtning av befintligt material samt från fältarbeten: borrning, geofysik, nivåmätningar, flödesmätning, vattenanalyser i fält och på laboratorium.
 • Tillsammans med vår delägare och samarbetspartner Ingenjörsfirma Lars Järlefors AB har vi specialistkompetens vad gäller utformning och projektering av berednings- och distributionsanläggningar för dricksvatten.

Kunder och verksamhetsområde

Vi verkar i hela Sverige med tyngdpunkt i Dalarna samt angränsande län (t.ex. Jämtland, Gävleborg, Uppsala, Örebro).
Våra kunder är främst kommuner eller kommunala bolag med ansvar för den allmänna vattenförsörjningen. Vi är eller har varit verksamma inom bland annat följande kommuner:
Avesta, Hedemora, Borlänge, Hällefors, Härjedalen, Gagnef, Gävle, Falu, Katrineholm, Leksand, Lindesberg, Ljusnarsberg, Malung-Sälen, Mjölby, Mora, Nora, Ockelbo, Orsa, Rättvik, Sala, Säter, Söderköping, Vansbro, Vingåker, Älvkarleby, Älvdalen, Östhammar.

Samarbetspartners

För att kunna lösa projekt i sin helhet har vi byggt upp ett stort nätverk med välvalda samarbetspartners och kan därigenom erbjuda expertis med både djup och bredd. Till exempel åtar vi oss uppdrag hela vägen från strategier och förstudier kring vattenförsörjning fram till färdigt vattenverk med vattenskyddsområde. Exempel på ämnesområden, expertis och resurser där vi har ett välfungerande kontaktnät är:

 • projektering av vattenverk och distributionsanläggningar
 • miljöjuridik
 • projektledning
 • byggkonstruktion
 • markkonstruktion
 • el & styrkonstruktion
 • geotekniska utredningar
 • geofysiska utredningar
 • entreprenör med specialutrustning för brunnsrensning.

Våra resurser

Utrustning för hydrogeologiska undersökningar, komplett förråd med pumpar för provtagning och provpumpning, brunnsrensningsutrustning, digitala verktyg för övervakning av vattennivåer och kvalité med mera.

Jobba hos oss

Vi har ett kreativt och dynamiskt arbetsklimat med korta beslutsvägar och platt organisation. Vi tillämpar flexibla arbetstider med stort personligt ansvar och fokus på problemlösning.

Om Midvatten

Info kommer