I september gjorde Midvatten en studieresa till Berlin där vi bl.a. besökte vattenverket i Beeltzhof och fick ett inblick i Berlins vattenförsörjning. Vi passar på att tacka Gabrele på Berliner Wasserbetriebe för mycket intressant visning! Några korta fakta om Berlins vattenförsörjning:

  • 700 brunnar
  • 9 vattenverk
  • Inga kemikalier
  • 25% av Berlin ligger inom vattenskyddsområde