2023-11-07

I september gjorde Midvatten en studieresa till Berlin där vi bl.a. besökte vattenverket i Beeltzhof och fick ett inblick i Berlins vattenförsörjning. Vi passar på att tacka Gabrele på Berliner Wasserbetriebe för mycket intressant visning! Några korta fakta om Berlins...

2023-11-01

Midvatten fortsätter att trygga vattenförsörjningen för Dalarnas kommuner.Midvattens arbete med att ta fram nya större grundvattentäkter till Idre och Rättvik, på uppdrag av NODAVA respektive DVA, har under 2023 resulterat i tillstånd från mark- och miljödomstolen och...

2023-06-28

Vi har förnyat vår utrustning för filmning av brunnar och borrhål upp till 150 m djupa, med två undervattenskameror: En mindre kamera med diameter 50 mm för undersökning och dokumentation av mindre borrhål. En dual-kamera med möjlighet att filma både i sidled och rakt...

2022-12-15

Årets julgåva från Midvatten går till stöd av Barnens hopps verksamhet i Ukraina. Barnens hopp är en ideell förening som driver ett familjehem Novy Dom (”Ett nytt hem”) i staden Reni, i sydvästra Ukraina. I Novy Dom får barn som levt i yttersta misär och vars...

2022-06-07

Idag välkomnar vi Lisa Risby till oss på Midvatten!Lisa har examen i geovetenskap och har tidigare arbetat som konsult med fokus på vattenförsörjning och grundvatten. På Midvatten kommer hon att förstärka både vår fält- och vår utredningssida. Lisa är dessutom...

2022-06-04

Denna vecka har vi varit delaktiga i etablerande av nya brunnar på inte mindre än tre olika orter samtidigt! Brunnarna är upp till ca 50 m djupa med kapaciteter mellan ca 4 och 70 L/s. Brunnarna kommer att bidra till en säkrare och mer robust vattenförsörjning för...