2024-02-01

SGFs webbinariumFredag 9/2 klockan 9 kommer Henrik Spångmyr att prata om det plugin som Midvatten har utvecklat till QGIS för att på ett smidigt och säkert sätt lagra, bearbeta och visualisera hydrogeologiska observationsdata.Anslutningslänk till ZoomWebbinarium-ID:...

🎄 God Jul och Gott Nytt År! 🎄

Midvattens julgåva 2023 är dataloggers för grundvattennivåmätningar till Läkarmissionens arbete med vattenförsörjning för flyktingläger i östra Tchad. På grund av inbördeskriget i Sudan har den gamla Darfurkrisen blossat upp igen med stora lidanden för...

2023-11-07

I september gjorde Midvatten en studieresa till Berlin där vi bl.a. besökte vattenverket i Beeltzhof och fick ett inblick i Berlins vattenförsörjning. Vi passar på att tacka Gabrele på Berliner Wasserbetriebe för mycket intressant visning! Några korta fakta om Berlins...

2023-11-01

Midvatten fortsätter att trygga vattenförsörjningen för Dalarnas kommuner.Midvattens arbete med att ta fram nya större grundvattentäkter till Idre och Rättvik, på uppdrag av NODAVA respektive DVA, har under 2023 resulterat i tillstånd från mark- och miljödomstolen och...

2022-06-04

Denna vecka har vi varit delaktiga i etablerande av nya brunnar på inte mindre än tre olika orter samtidigt! Brunnarna är upp till ca 50 m djupa med kapaciteter mellan ca 4 och 70 L/s. Brunnarna kommer att bidra till en säkrare och mer robust vattenförsörjning för...