2022-06-04

Denna vecka har vi varit delaktiga i etablerande av nya brunnar på inte mindre än tre olika orter samtidigt! Brunnarna är upp till ca 50 m djupa med kapaciteter mellan ca 4 och 70 L/s. Brunnarna kommer att bidra till en säkrare och mer robust vattenförsörjning för...