Vi har förnyat vår utrustning för filmning av brunnar och borrhål upp till 150 m djupa, med två undervattenskameror:

  • En mindre kamera med diameter 50 mm för undersökning och dokumentation av mindre borrhål.
  • En dual-kamera med möjlighet att filma både i sidled och rakt nedåt.

Kamerorna kommer främst användas i samband med brunnsrensningar samt vid besiktningar och uppmätningar av brunnar.