Midvatten fortsätter att trygga vattenförsörjningen för Dalarnas kommuner.

Midvattens arbete med att ta fram nya större grundvattentäkter till Idre och Rättvik, på uppdrag av NODAVA respektive DVA, har under 2023 resulterat i tillstånd från mark- och miljödomstolen och mark- och miljööverdomstolen.
Vattentäkten Storå i Idre innebär en långsiktigt säkrad dricksvattenförsörjning till Idre samhälle och till Idres fjällvärld.
Gärdsjö vattentäkt i Rättvik kommer att innebära en hållbar, säker och robust vattenförsörjning med ett minimum av behandlingsbehov och energiförbrukning.
Genom de nya vattentäkterna säkerställs en tryggad vattenförsörjning för kommande generationer. Nu återstår färdigställande av vattenverk och överföringsledningar, sen kan vattentäkterna tas i drift.